Τοποθέτηση Πινακίδων

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης όλων των τύπων (κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών, απαγορεύσεως, ειδικών τύπων κλπ) σε κάθετες ή οριζόντιες επιφάνειες χρησιμοποιώντας κατάλληλους ιστούς και υλικά στηρίξεως. Επίσης κατασκευάζουμε και τοποθετούμε μεταλλικές πινακίδες σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις αντανακλαστικότητας όλων των τύπων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).